Filmskapande i särskolan och i särskild undervisningsgrupp

Något vi arbetar intensivt med just nu är att metodutveckla våra workshops i filmskapande för barn och unga som ibland behöver stöd och anpassningar på olika sätt.

Vi har tillsammans med våra redan existerande samarbeten och några nytillkomna specifik för detta projekt kunnat vara på några olika särskolor, fritidsgårdar och i mindre undervisningsgrupper.

Vi ser att denna grupp barn inte får möjlighet att delta i tex Skapande Skola-projket där budgeten är snävare och tidsramarna mer pressade. Med hjälp av ett stöd från Region Stockholm har vi nu under denna och förra terminen kunnat arbetat systematiskt med workshops, utvärdering och reflektion efteråt för att försöka lära oss mer av vår barn och unga i verksamheten. Än är vi inte klara, men vi kommer dela våra tankar och lärdomar med er senare.

Och sitter du på erfarenheter, idéer eller tankar, skriv gärna till oss hanna@denpedagogiskadesignbyran.se !