Kategorier
hem

Brevväxling i film – Sverige <3 Libanon

”Man har tryckt på den där knappen så många gånger och så tillslut så ser man allt hårda arbete som man har gjort och så ser man att filmen blir så bra, ja då är det bra!!!” – Mauni

Som ni säkert redan vet så tror vi att film är ett språk som talas i hela värden. Film är för oss en unik kombination av ord, bild, rörelse och ljud som vi tror kan användas för kommunikation mellan alla människor. Film är också ett bra sätt att göra sin röst hörd, sprida sitt budskap och formulera sin åsikt!

Allt detta var också anledningen till att vi sökte Svenska Institutets stöd Creative Force med en förhoppning att kunna resa till flyktinglägret Shatila i Libanon och skapa film tillsammans med barn och pedagoger där. Tyvärr kom Covid-19 i vägen för vår resa. Till vår undsättning kom klass 5 från Igelboda skola och räddade hela situationen, tillsammans med eleverna har vi nu skapat denna fantastiska film som vi hoppas ska vara första steget i den ”brevväxling i filmskapande” vi vill skapa.

”You have pressed that button so many times and then in the end you see all the hard work that you have done and then you see that the film is so good, well then it’s good!!!”– Mauni

As you probably already know, we believe that film is a language that is spoken throughout the world. Film is for us a unique combination of words, images, movements and sounds that can be used for communication between all human. Film is also a great way to make your voice heard, spread your message and formulate your opinion!

All this was also the reason why we applied for the Swedish Institute’s support Creative Force with the hope of being able to travel to the Shatila refugee camp in Lebanon and create films together with children and educators there. Unfortunately Covid-19 got in the way of our trip. To our rescue, a class of 11 year olds from Igelboda school in Stockholm came and saved the whole situation, together with the pupils we have now created this fantastic film which we hope will be the first step in the ”correspondence in filmmaking” we want to create.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *