Anlita oss

Vi arbetar med barn och unga i förskolan, grundskolan och särskolan. Dessutom ordnar vi workshops och verkstäder som kan dyka upp på festivaler, kommunala evenemang eller komma till kulturhus, bibliotek, fritidsgårdar och andra arenor som gör plats för konstnärligt skapande. Vi kan även ordna events och utbildningar till skolor, företag eller privata grupper. Ungdomar och unga vuxna möter vi på deras fritid och i lovjobbsprojekt.

I vårt team finns förutom bildpedagoger också specialpedagoger, animatörer, filmare, designers och konstnärer. Hör gärna av er till oss om ni har en idé till projekt, workshop eller evenemang!

Förskolan

Bild, musik, dans och drama beskrivs i förskolans läroplan som olika former för barn att uttrycka sina upplevelser och tankar med. Man talar om estetiska lärprocesser, om praktisk kunskap och att lära med hela kroppen. I en förskola är skapandet en stor, naturlig och viktig del av vardagen och där vill vi bidra med kunskap.

Grundskolan

Konstnärlig verksamhet är ett sätt att uttrycka sina känslor och tankar på, det kan även vara ett sätt att skapa ett mer inkluderande och kreativt lärande. Elever får möjlighet att både förskansa sig ny kunskap och samtidigt medel och material att visa upp sina kunskaper med. Vi skapar på så sätt en skola där alla barn kan utvecklas och trivas.

Särskolan

I särskolans läroplan står det att eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper, skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. Eleverna ska ges möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter, där kan vi bidra. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig och vi vill vara en del av det arbetet.

Ungdomar/Unga vuxna

På gymnasiet finns många estetiska program där eleverna lär sig att använda olika konstnärliga tekniker och material på en professionell nivå. Däremot blir steget till ett konstnärligt jobb ute i arbetslivet stort, där vill vi försöka bidra. Både genom våra kurser, workshops och sommarjobbsprojekt men också med handledning och kontakter.

Skollov & fritidsaktiviteter

Genom att samarbeta med kommuner, kulturhus, fritidsgårdar och andra verksamheter får vi ofta möjlighet att erbjuda kostnadsfria workshops för barn och unga under skollov, kvällar och helger. Att kunna få ha film, konst, hantverk eller design som sitt intresse på fritiden är viktigt, då ges barn också möjlighet att träffa andra med liknande intressen.

Pop-up verkstäder & events

Vi har stor erfarenhet av att anordna öppna verkstäder och vi deltar gärna i evenemang i det offentliga rummet, på festivaler, mässor eller företagsevents. Vi kan ordna privata kurser i våra egna lokaler eller komma till en plats ni föredrar. Vi har allt från mobila drejskivor till transferspressar för tshirttryck, flyttbara animationslådor och enkla tuftninspistoler vi kan ta med oss överallt.

Konstnärliga gestaltningar

I våra muralmålningsprojekt är deltagarna delaktiga i hela processen. Vi anser att barn och unga ska få påverka stadsbilden och vara en naturlig del av alla platser dom vistas på. Nyligen gjorde vi en konstnärlig gestaltning med alla elever på en hel skola, där konsten blev en del av deras utemiljö.

Samverkan & samarbeten

Det är i mötet med andra som vi lär oss och utvecklas, därför är samarbetsprojekt något vi gärna gör. Ett exempel är vårterminens samarbete med Unga Klara där vi tillsammans gjorde workshops till pjäsen Tuma. Läs mer här (kommer snart).

Specialpedagogiska uppdrag

Hos oss arbetar specialpedagoger som kan ta sig an kortare tidsbegränsade uppdrag. Gärna i kombination med estetiska ämnen som är vår spetskompetens. Vi kan också bidra med utbildning, handledning eller leda utvecklingsprojekt.