Animera på Ipad

Film är ett språk som talas i hela världen. En unik kombination av ord,bilder, rörelse och ljud med fantastiska möjligheter till kommunikationmellan människor.Film ärockså ett bra sätt att göra sin röst hörd, sprida sitt budskap och formulera sin åsikt. 

Projektbeskrivning

Att göra animerad film är ett roligt och inspirerande sätt att ta sig an olika ämnen och frågor, lära sig mer om en specifik period i historien eller fördjupa sina kunskaper inom till exempel naturkunskap eller samhällskunskap. Eleverna skriver manus och animerar sina berättelser med stop motion-teknik iPads. Det går fint att arbeta ämnesintegrerat, men annars har vi olika knep för att få igång kreativiteten och manusarbetet.

Eleverna lär sig animation i Stop-motion Studio, redigering och ljudläggning i iMovie. 

Ett projekt kan se ut såhär

1. Vi planerar projektet tillsammans med er lärare och skickar sedan en digital introduktion som kan visas för eleverna där vi presenterar teknik och metod. 

2. Ni gör research och förbereder manus. Ni kanske vill besöka ett museum för att lära er mer om ett visst ämne, eller så arbetar ni ämnesintegrerat på skolan. 

3. Vi kommer två filmpedagoger till er och stannar hela dagen. Vi har hela klassen samtidigt. Vi arbetar med iPads och animationslådor. Eleverna gör  allt från att skapa karaktärer till att filma och redigerar själva. Vi har med oss all teknik och material. 

4. Filmerna blir klara vid dagens slut och kan visas upp på skolan, under en röda mattan-visning på bio eller på ett föräldramöte. 

Eller utan förberedelser

Ett annat upplägg är att vi gör allt på samma dag,utan några förberedelser. Vi kommer då på morgonen med material och teknik samt animations lådor och börjar med att elever får skapa en karaktär och sedan tillsammans i grupper komma på en story som sedan animeras och redigeras. Filmerna läggs upp på vår Vimeo kanal och kan laddas hem eller tittas på när det passar. 

Information

Tid: En hel dag per klass

Ålder: Från F – åk 9, särskola/ träningsskola

Teknik: Ingår 

Pris: Kontakta oss för prisförslag, info@denpedagogiskadesignbyran.se 

Antal: Hela klassen samtidigt