Om oss

Den Pedagogiska Designbyrån har sedan 2011 erbjudit workshops och handledning inom konst, design, konsthantverk och media. Vi skapar workshops åt skolor, både för barn och vuxna. Vi erbjuder museum inom privat och offentlig sektor pedagogiska program. Vi arbetar också med många andra institutioner och organisationer i och utanför Sverige. Vi vill verka som en plattform för bildpedagogiskt arbete och på så sätt ge fler människor tillgång till konstnärligt skapande och uttryckssätt bortom ord och text. Vi tror att konstnärliga uttryck kan verka för att inkludera fler människor i läroprocesser och på så vis kan väcka lust till att upptäcka och undersöka nya saker. Vi vill hela tiden röra oss framåt, för att det ska ske är samarbeten ovärderligt. Det är i mötet med andra som vi utvecklas, så hör gärna av dig om du har en idé till ett samarbete.