Skapande skola

Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Genom skapande skola ska barn och unga inspireras till och ges möjligheter att uttrycka sina tankar genom kultur och konst och utveckla sitt eget skapande.Den Pedagogiska Designbyrån har stor erfarenhet av att arbeta med skapande skola och uppfyller Kulturrådets krav på högre konstnärlig utbildning och pedagogikutbildning. Vi arbetar gärna ämnesintegrerat och i längre projekt.

Ofta är det filmskapande som står i fokus när vi arbetar ute i skolan. Nedan ses exempel på hur ett projekt kan se ut.