Children on the run – Creative Force Svenska Institutet

05 okt 2020

Efter månader av planering, möten och förberedelser ska vi denna vecka göra workshops med elever och lärare för projektet ’Children on the run’ som vi fått stöd från Svenska Institutets program Creative Force. Ett utbyte kommer ske mellan lärare och elever på en skola i Hässelby och i flyktinglägret Shatila i Beirut, Libanon. Vi har kallat det för en ”brevväxling i film”. ”We want to initiate a project that uses animation and film making as a participatory method, telling the stories of the children in the Shatila refugee camp and amplifying their voices. The project seeks to support teachers in their work with providing learning opportunities and create platforms for raising children’s experiences, dreams and beliefs throughout media.” Tack Svenska Institutet för att ni tror på vert projekt!


Stockholm Craft Week

05 okt 2020

Nålfiltstovade spindlar, häftiga spindelnät av metalltråd och drejade bruksföremål blev det när vi fick äran att håll i två workshops under Sthlm Craft Week på temat konsthantverk på Snickeriet i Stockholm. Tack alla barn som ville vara med!


Filmskapande i särskolan och i särskild undervisningsgrupp

02 okt 2020

Något vi arbetar intensivt med just nu är att metodutveckla våra workshops i filmskapande för barn och unga som ibland behöver stöd och anpassningar på olika sätt.

Vi har tillsammans med våra redan existerande samarbeten och några nytillkomna specifik för detta projekt kunnat vara på några olika särskolor, fritidsgårdar och i mindre undervisningsgrupper.

Vi ser att denna grupp barn inte får möjlighet att delta i tex Skapande Skola-projket där budgeten är snävare och tidsramarna mer pressade. Med hjälp av ett stöd från Region Stockholm har vi nu under denna och förra terminen kunnat arbetat systematiskt med workshops, utvärdering och reflektion efteråt för att försöka lära oss mer av vår barn och unga i verksamheten. Än är vi inte klara, men vi kommer dela våra tankar och lärdomar med er senare.

Och sitter du på erfarenheter, idéer eller tankar, skriv gärna till oss hanna@denpedagogiskadesignbyran.se !


Välkomna till höstens konstkurs!

06 aug 2020


Eskilsparken fylls med ungdomars tankar om gemenskap

30 jun 2020

En del av det färdiga resultatet

Tio sommarjobbande ungdomar från Haninge skapar just nu en muralmålning i Eskilsparken. Utifrån sina egna tankar och intervjuer med närstående och barn från området skapar ungdomarna ett platsspecifikt verk till parken. Projektet avslutas med ett vernissage onsdagen 1/7 kl. 19 där alla är varmt välkomna.

Platsen innan vi började

Förutom ökad delaktighet och möjligheten att göra sin röst hörd genom bildskapande ger projektet ungdomarna en möjlighet att prova på ett arbete inom kultur och media. De skapar digitala förlagor till verken med hjälp av iPads i appen Procreate. Utifrån förlagorna tejpas riktlinjer för målning och verket växer fram. Ungdomarna behöver inte ha tidigare erfarenhet av muralmålning utan de lär sig processen under sommarjobbet. Det är första året som sommarjobbare i Haninge kan arbeta med att göra muralmålningar.

Platsen innan

Platsen under arbetets gång

Ungdomarna har kommit fram till att begreppet gemenskap är mångfacetterat och att varje person har sin unika tolkning. Gemenskap kan vara att få tillhöra ett lag i en sport eller att vi tar hand om varandra och visar hänsyn i denna tid av pandemi. Gemenskap handlar också om att samhället vi lever i ska tillhöra alla och vara inkluderande och omhändertagande oavsett vem du är och hur gammal du är. Barnen som leker i Eskilsparken har fått en särskild del av muralmålningen tillägnad sig, då sommarjobbarna ville ge alla barn i Haninge en alldeles egen fantasivärld att få leka i.

Välkommen att besöka platsen nu och se verken växa fram eller se det färdiga verket och fira med oss under vernissagen onsdagen 1 juli kl. 19.00-20.00 i Eskilsparken.