Livrust

Livrustkammaren

Livrust

Kulturrådets bidrag Skapande Skola gör det möjligt för kulturaktörer att bli en del av undervisnigen, något som är mycket uppskattat av både elever och lärare. Vi tycker det är vikitgt att arbetet i Skapande Skola-projekt knyts an till läroplanen.

I projekten på Livrustkammaren och Medeltidsmuseet har vi samarbetat med Järfälla kultur. Själva arbetet med skolan har inletts på museet, med en guidad visning samt introduktion till animation och manusarbete. Skolorna har sedan på egen hand tagit fram manus kopplade till museets tema samt gjort de karaktärer och bakgrunder som har behövts. Vi har sedan kommit ut till skolan för att göra själva filmen ihop med eleverna.

Allt har sedan avslutats med en festlig visning på museet, där elevernas föräldrar varit inbjudna. Att arbeta med filmskapande för att ta sig an en utställnings innehåll är en metod som leder till fördjupade kunskaper i ett ämne, där till exempel en tidsålders viktiga beståndsdelar undersöks. Viktiga historiska händelser, kulturella referenser och estetiska preferenser lyfts fram och granskas och den skapade filmen i sig blir också ett kommunikationsmedel.