Skapande skola

Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Genom skapande skola ska barn och unga inspireras till och ges möjligheter att uttrycka sina tankar genom kultur och konst och utveckla sitt eget skapande.Den Pedagogiska Designbyrån har stor erfarenhet av att arbeta med skapande skola och uppfyller Kulturrådets krav på högre konstnärlig utbildning och pedagogikutbildning. Vi arbetar gärna ämnesintegrerat och i längre projekt.

Ofta är det filmskapande som står i fokus när vi arbetar ute i skolan. Här ses exempel på hur ett projekt kan se ut:

ANIMATION
Att göra animerade filmer är enkelt med dagens teknik, men det kan behövas lite handledning. Ett projekt kan se ut så här: 1. Vi kommer ut och presenterar teknik och metod hos er i skolan. 2. Ni gör research och förbereder manus. Ni kanske ni vill besöka ett museum för att lära er mer om ett visst ämne, eller så kanske ni fördjupar er på historialektionerna och skriver berättelser om Gustav Vasa, stormaktstiden eller andra världskriget. 3. Vi kommer ut till er och gör filmer av berättelserna tillsammans med eleverna. Vi arbetar med iPads och stop motion-teknik och eleverna gör allt från att skapa karaktärer till att filma och redigera själva. 4. Filmerna visas upp på skolan under en röda mattan-visning, på ett föräldramöte eller bara i klassen.

SPELFILM
Arbetsgången är ungefär som för animation, men nu är det istället spelfilmer som ska skapas. Även här går det fint att arbeta ämnesintegrerat, men annars har vi olika knep för att få igång kreativiteten och manusarbetet. Filmerna blir några minuter långa och görs helt av eleverna men med lite hjälp från oss.

Kontakta oss så tar vi fram ett kostnadsfritt förslag utifrån era förutsättningar och önskemål!

ervinanimerar
jasminefilmkus3img_9966