Stockholm Konst

Stockholm konst

Stockholm KonstÅr 2013 fick vi i uppdrag att inom enprocentsregeln (länk: http://www.enprocent.se/hem/) ta fram ett konstverk till förskolan Rosengården i Vårberg. Uppdraget innefattade att arbeta pedagogiskt samt föra en dialog med förskolans barn och personal. Ur samtalet med personalen framkom att de gärna önskade ett verk som gick att använda i verksamheten. I detta samtal föddes även idén att placera verket i den ljuslanternin som barnen ofta låg och titta upp på när de blev av- och påklädda overaller och ytterkläder i hallen. Efter en process som involverade alla på förskolan togs två höj- och sänkbara utställningsplattformar i plexiglas fram. I linje med vår filosofi om att låta barnens eget skapande synas genomförde vi workshops på förskolan och fyllde sedan utställningsplattformarna med resultatet. En viktig tanke var också att det skulle vara ett föränderligt verk, som skulle kunna bytas ut när nya barn började på förskolan.

Verket uppfördes i två exemplar, ett till småbarnsavdelningen och ett till avdelningen för större barn. Verken fick namnen Lådan 1 och Lådan 2.